Goed Nieuws!

Ons lokaal wordt uitgebreid met een grote polyvalente (opslag-)ruimte.

Waarom?

Onze bloeiende en actieve scoutsgroep heeft nood aan een groter lokaal.

We groeien en meer leden hebben meer ruimte nodig.

Aanvankelijk stockeerden we ons materiaal (tenten, speel-, kampeer- en avonturenmateriaal) in een grote kelder onder de kerk. Een renovatie jaren geleden, maakte die opslagruimte ongeschikt en dienden we een lokaal op te offeren bij gebrek aan een alternatief. Dat lokaal komt eindelijk vrij om weer aan scouting te doen.

We hebben nu eenmaal veel materiaal nodig om onze jongens fijne vergaderingen en kampen te bezorgen. Dat zullen we weldra perfect kunnen opslaan (met ruimte voor het gerief van de ouderpatrouille – denk maar aan de jaarlijkse BBQ).

De plannen

We breiden uit achteraan het lokaal op de plaats waar de oude en versleten fietsenstalling staat. (De school bouwde ondertussen een mooie nieuwe fietsenberging)

Met dank aan de Kerkfabriek en de inzet van een behoorlijk aantal bestuurders zijn we in staat om dat stuk in erfpacht te nemen. Ondertussen zijn de plannen getekend en is de bouwvergunning verkregen. Een grote som subsidies van de stad zijn vrijgemaakt. Het project staat in de startblokken.

We hebben reeds geduldig gespaard maar bouwen kost geld en heeft vele helpende handen nodig. Wie een wafeltje koopt of een bord spaghetti komt eten, geeft ons een steen, een raam of de mortel om alles bijeen te houden.

Samen bouwen

Scouting betekent samenwerken en samen werken. Om de kosten te besparen doen we graag beroep op jullie en een vriendelijke aannemer.

Vele handen maken licht werk.

De Dobo’s hebben jullie, ouders, ex-leden en sympathisanten nodig. Iedereen is welkom.

Kan je afbreken of metsen, koffiezetten, graven, plezier maken, timmeren enz., geef je op als vrijwilliger. Heb je een container, een kruiwagen, een kraantje enz. ter beschikking, we gebruiken het graag onder jullie deskundige leiding of instructies.

Bedankt

Bedankt aan iedereen die geholpen heeft om dit project op poten te krijgen!

We danken alvast de Kerkfabriek, het College van Schepenen, deputé P. Hertog, de dienst jeugd, de tekenaar Bart Faingnaert en de architect ir. P. Vandecapelle. We bedanken ook alle leden en in het bijzonder de (groeps-)leiding om hun inzet.

We bedanken de ouderpatrouille maar ook alle ouders die in het project Don Bosco geloven.

En we danken alle toffe mensen die reeds toezegden om te helpen en diegenen die graag ook deel willen uitmaken van het bouwproject.